Światowy lider w kontroli statyki

Przykładowe zastosowania Przemysł tworzyw sztucznych

static elimination on extrusion lines

Neutralizacja elektrostatyczna w liniach do wytłaczania

static elimination on extrusion lines zoomed

Jonizująca dmuchawa powietrzna zainstalowana ponad taśmą jonizuje ją bezpośrednio. Ładunki elektrostatyczne są eliminowane podczas procesu przewijania, zapobiegając tym przyczepianie się nieczystości z otoczenia.

W rezultacie: neutralizowany materiał pozostaje czysty i pozbawiony zapylenia, zredukowane zostają zwolnienia produkcji i powstania odpadów rolek, poprawiona zostaje ogólna jakość produktu.


electrostatic edge pinning on cast film line

Elektrostatyczne zaczepianie krawędzi w liniach do produkcji folii lanej

electrostatic edge pinning on cast film line zoomed

Elektrody jonizujące znajdujące się na krawędziach wału chłodnego aplikują ładunek elektrostatyczny na wytłaczaną folię w momencie styku z wałem.

Ładunek elektrostatyczny zapobiega 'zlepianiu' się folii.


in mold labeling (iml) electrostatic

Etykietowanie (IML)

in mold labeling (iml) electrostatic zoomed

Ładunki elektrostatyczne mogą posłużyć do ciasnego przyczepienia etykiety wewnątrz matrycy formy w procesie wtryskiwania, bez użycia podciśnienia. Proces ten generalnie podnosi jakość finalnego produktu. Na zewnątrz formy robot podaje etykietę przed listwę ładującą, która aplikuje na nią ładunek elektrostatyczny. Następnie etykieta umieszczana jest w matrycy, gdzie przywiera elektrostatycznie do metalowych ścian formy. Nie zmieni ona pozycji ani nie ześlizgnie się w matrycy.

slitting static free

Cięcie rolek wolne od ładunków elektrostatycznych

slitting static free zoomed

Listwy antystatyczne zainstalowane powyżej i tuż za strefą operacji cięcia bezpośrednio jonizują taśmę. Ładunki elektrostatyczne są eliminowane podczas wykonywania operacji cięcia zapobiegając przyczepianiu się wiórów do powierzchni folii. W rezultacie: neutralizowany materiał pozostaje czysty i wolny od zapylenia, zredukowane zostają spowolnienia produkcji i powstania odpadów rolek, poprawiona zostaje ogólna jakość produkcji. Kontrolowanie ładunku elektrostatycznego eliminuje także porażenia prądem elektrycznym.


static free sheeting

Cięcie arkuszy wolne od ładunków elektrostatycznych

static free sheeting zoomed

Listwa antystatyczna zainstalowana nad oraz tuż za strefą operacji cięcia bezpośrednio jonizuje arkusze. Ładunki elektrostatyczne zostają wyeliminowane podczas cięcia. W rezultacie neutralizowane arkusze mogą zostać prawidłowo ułożone.


static control on a wicketer

Kontrola statyki na linii produkcyjnej toreb foliowych

static control on a wicketer zoomed

Ładunki elektrostatyczne mogą powodować nieprawidłowe układanie się toreb, obniżając wydajność oraz podnosząc ilość produkcji braków. Ze wzglądu na przestrzeń roboczą w celu zapobieganiu wadom należy zastosować listwy jonizujące dalekiego zasięgu. Eliminacja ładunków elektrostatycznych rozwiąże problemy z układaniem produktów.


claen web surfaces on flexoprint machines

Czyszczenie powierzchni wstęgi w maszynach fleksograficznych

claen web surfaces on flexoprint machines zoomed

Pył po cięciu i inne zanieczyszczenia z otoczenia na powierzchni wstęgi powodują, że osiągnięcie celów produkcyjnych oraz zabieganie o standard jakości wydruku stają się niemożliwe do zrealizowania. Systemy oczyszczania powierzchni z zanieczyszczeń przygotowują ją do wydruku.


typhoon blower driven airknife

Dmuchawa Typhoon zasilająca kurtynę powietrzną

typhoon blower driven airknife zoomed

Systemy powietrzne kontrolujące elektrostatykę są projektowane wedle potrzeb danej aplikacji do mocnego czyszczenia powierzchni. Działanie platformy jest podobne jak w przypadku kurtyn powietrznych zasilanych sprężonym powietrzem, z tym wyjątkiem że jest ona zasilana za pomocą dmuchawy. Powoduje to redukcję kosztów od 30% do 70%. W zestawieniu z listwami antystatycznymi, kurtyny powietrzne zasilane dmuchawą są potężnym narzędziem do usuwania pyłu i brudu z płaskich i przestrzennych powierzchni takich jak karoserie samochodów lub zderzaków przygotowując je np. do malowania.


blow molding machine

Maszyna do matrycowego rozdmuchu

blow molding machine

Cienki rękaw rozpuszczonego tworzywa sztucznego podczas wytłaczania opuszczany jest z dyszy pomiędzy 2 otwarte połówki formy. Tworzywo to posiada wysoki ładunek elektrostatyczny, który może powodować uginanie się materiału w kierunku uziemionej formy. Może to skutkować błędami w rozdmuchu butelek. W przypadku stosowania kilkukrotnej dyszy ładunek jakim zostają naładowane wytłoczki posiadają taką samą polaryzację. Powoduje to odpychanie się produktów, które mogą powodować zaburzenie procesu produkcyjnego. Żaroodporne listwy antystatyczne zapewniając eliminację ładunków elektrostatycznych, oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa zakłócenia procesu produkcji.