Światowy lider w kontroli statyki

Platforma IQ Sensor IQ Easy

Sensor IQ Easy

sensor iq easy

Sensor mierzący ładunek elektrostatyczny może być dodany do platformy IQ EASY.

Sensor IQ EASY jest urządzeniem typu listwowego, które posiada w strefie pomiarowej 16 czujników. Każdy czujnik może być umieszczony w dowolnej pozycji w celu dogodnego monitorowania ładunków elektrostatycznych.

Wszystkie dane z każdego czujnika komunikują się z Manager IQ EASY i zapisywane są w monitoringu procesu.

Sensor IQ EASY wyposażony jest w podłączenie skompresowanego powietrza, aby zapewnić sprawność i bezpieczeństwo pracy w środowisku zanieczyszczonym. Stosując wyłącznie niskie ciśnienie oraz objętość powietrza pył wpadający do sensora zostaje usunięty.

Listwy antystatyczne lub generatory ładunku IQ w systemie mogą działać na podstawie danych przychodzących z sensora. Umożliwia to kontrolę nad poziomem elektrostatyki w czasie rzeczywistym używając zamkniętej pętli zwrotnej oraz danych korygujących.

Dane otrzymane od czujników mogą być także stosowane do kontroli jakości i monitorowania procesu. Mogą być one odzyskane z managera IQ EASY przez standardowy port Ethernet.

Specyfikacja techniczna

Sensor IQ Easy
Dystans roboczy 25 - 60 mm
Materiał obudowy (zbrojone) tworzywo sztuczne
Przewód Przewód niskonapięciowy
Złączka Standardowa M12 5 pin męska
Waga 1,5 kg/m
Robocza temperatura otoczenia 0 - 55°C
Przeznaczenie Przemysłowe
Zasilanie wejściowe 24 V DC, <0,5A (8 czujników)
24 V DC, <1A (16 czujników)
Wskaźniki 3 diody LED (Zasilanie, uwaga, alarm)
Zakres pomiarowy ± 40 kV
Opcje dodatkowe Oczyszczanie powietrzem w celu
zachowania czystości czujników
1-16 czujników
Maksymalne ciśnienie 1 bar